Moja zóna
InterMedical Plus, s.r.o.
Hodžova 11, 949 01 Nitra
50085999
2120167896
SK2120167896
25-49 zamestnancov
17.12.2015
Veľkoobch.s farmac.tov.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,01
0,13
0,01
92,6 %
168 tis. €
44,7 %
2021/2020
12,4 mil. €
4,1 %
2021/2020
0,01
42 %
2021/2020
24,5 mil. €
-97,6 %
2021/2020
N/A

Zisk InterMedical Plus, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €

Tržby InterMedical Plus, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
14 mil. €
12 mil. €
10 mil. €
8 mil. €
6 mil. €

0,83
0,07
0,88
3,87

Zisk pred zdanením InterMedical Plus, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €

EBITDA InterMedical Plus, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
3 mil. €
2,5 mil. €
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €

Koneční uživatelia výhod InterMedical Plus, s.r.o.


Štatutári InterMedical Plus, s.r.o.


Spoločníci InterMedical Plus, s.r.o.


Predmety podnikania InterMedical Plus, s.r.o.


Kataster InterMedical Plus, s.r.o.


Skrátené výkazy InterMedical Plus, s.r.o.