Prehľad o organizácii
TROJAK LEGAL s.r.o.
Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
51462249
2120723220
SK2120723220
1 zamestnanec
28.02.2018
Právne činnosti
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,31
0,49
2,71
35,9 %
22 tis. €
87,6 %
2022/2021
66,4 tis. €
81,9 %
2022/2021
0,31
32 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk TROJAK LEGAL s.r.o.


2018
2019
2020
2021
2022
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby TROJAK LEGAL s.r.o.


2018
2019
2020
2021
2022
70 tis. €
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
transparex.sk
8,98
0,64
0,03
2,83

Zisk pred zdanením TROJAK LEGAL s.r.o.


2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA TROJAK LEGAL s.r.o.


2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod TROJAK LEGAL s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TROJAK LEGAL s.r.o.


Konateľ TROJAK LEGAL s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TROJAK LEGAL s.r.o.


Predmet činnosti TROJAK LEGAL s.r.o.


Kataster TROJAK LEGAL s.r.o.


Skrátené výkazy TROJAK LEGAL s.r.o.