Prehľad o organizácii
Axelgate s. r. o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto
53630637
2121430872
SK2121430872
1 zamestnanec
05.03.2021
Spracovanie dát
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,63
0,95
1,75
33,2 %
104 tis. €
60,9 %
2022/2021
254 tis. €
79,6 %
2022/2021
0,63
-1,5 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Axelgate s. r. o.


2021
2022
110 tis. €
100 tis. €
90 tis. €
80 tis. €
70 tis. €
60 tis. €
transparex.sk

Tržby Axelgate s. r. o.


2021
2022
260 tis. €
240 tis. €
220 tis. €
200 tis. €
180 tis. €
160 tis. €
140 tis. €
transparex.sk
21,81
0,67
0,09
5,61

Zisk pred zdanením Axelgate s. r. o.


2021
2022
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
transparex.sk

EBITDA Axelgate s. r. o.


2021
2022
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod Axelgate s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Axelgate s. r. o.


Konateľ Axelgate s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Axelgate s. r. o.


Predmet činnosti Axelgate s. r. o.


Kataster Axelgate s. r. o.


Skrátené výkazy Axelgate s. r. o.