Prehľad o organizácii
Ringier Slovakia Media s.r.o.
Prievozská 14, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
53708792
2121524614
SK2121524614
100-149 zamestnancov
24.04.2021
Ost.služ.týkajúce sa IT
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,05
-0,09
0,31
42,7 %
-673 tis. €
5,17 mil. €
-0,05
38,6 tis. €
N/A

Zisk Ringier Slovakia Media s.r.o.


2021
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
-600 tis. €
-800 tis. €
-1 mil. €
-1,2 mil. €
transparex.sk

Tržby Ringier Slovakia Media s.r.o.


2021
8 mil. €
6 mil. €
4 mil. €
2 mil. €
0 €
transparex.sk

820,17
0,57
0,29
0,69

Zisk pred zdanením Ringier Slovakia Media s.r.o.


2021
0 €
-500 tis. €
-1 mil. €
-1,5 mil. €
transparex.sk

EBITDA Ringier Slovakia Media s.r.o.


2021
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Ringier Slovakia Media s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Ringier Slovakia Media s.r.o.


Konateľ Ringier Slovakia Media s.r.o.


Člen dozorného orgánu Ringier Slovakia Media s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Ringier Slovakia Media s.r.o.


Predmet činnosti Ringier Slovakia Media s.r.o.


Kataster Ringier Slovakia Media s.r.o.


Skrátené výkazy Ringier Slovakia Media s.r.o.