Prehľad o organizácii
F&T Services s. r. o.
Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
55182003
2121933418
Nemá
nezistený
04.03.2023
Výroba ost.kovových výr.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod F&T Services s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie F&T Services s. r. o.


Konateľ F&T Services s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. F&T Services s. r. o.


Predmet činnosti F&T Services s. r. o.


Kataster F&T Services s. r. o.


Skrátené výkazy F&T Services s. r. o.