Prehľad o organizácii
Ltrim, s.r.o.
Jeséniova 14413/31F, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
55182003
2121933418
SK2121933418
nezistený
04.03.2023
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 167617/B
2,55 tis. €
12 tis. €
0,14
N/A
N/A

Zisk Ltrim, s.r.o.


2023
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby Ltrim, s.r.o.


2023
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk
1,51
0,42
1
1,72

Zisk pred zdanením Ltrim, s.r.o.


2023
5 tis. €
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA Ltrim, s.r.o.


2023
5 tis. €
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Ltrim, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Ltrim, s.r.o.


Konateľ Ltrim, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Ltrim, s.r.o.


Predmet činnosti Ltrim, s.r.o.


Kataster Ltrim, s.r.o.


Skrátené výkazy Ltrim, s.r.o.