Prehľad o organizácii
PHORLUX s.r.o.
Rustaveliho 4, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača
55287492
2121932703
SK2121932703
nezistený
04.03.2023
Zemné práce
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod PHORLUX s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PHORLUX s.r.o.


Konateľ PHORLUX s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PHORLUX s.r.o.


Predmet činnosti PHORLUX s.r.o.


Kataster PHORLUX s.r.o.


Skrátené výkazy PHORLUX s.r.o.