Prehľad o organizácii
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
00151653
2020411536
SK7020000262
3000-3999 zamestnancov
01.04.1994
Ost.peňažné sprostr.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
261 mil. €
-93,3 %
2022/2021
N/A

Koneční uživatelia výhod Slovenská sporiteľňa, a.s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Slovenská sporiteľňa, a.s.


Predstavenstvo Slovenská sporiteľňa, a.s.


Člen dozorného orgánu Slovenská sporiteľňa, a.s.


Jediný akcionár a.s. Slovenská sporiteľňa, a.s.


Prokurista Slovenská sporiteľňa, a.s.


Predmet činnosti Slovenská sporiteľňa, a.s.


Kataster Slovenská sporiteľňa, a.s.


Skrátené výkazy Slovenská sporiteľňa, a.s.