Moja zóna
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
00151653
2020411536
SK7020000262
3000-3999 zamestnancov
01.04.1994
Ost.peňažné sprostr.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
259 mil. €
-83,3 %
2021/2020
N/A

Koneční uživatelia výhod Slovenská sporiteľňa, a.s.


Štatutári Slovenská sporiteľňa, a.s.


Spoločníci Slovenská sporiteľňa, a.s.


Predmety podnikania Slovenská sporiteľňa, a.s.


Kataster Slovenská sporiteľňa, a.s.


Skrátené výkazy Slovenská sporiteľňa, a.s.