Prehľad o organizácii
M - GUM a.s. - v likvidácii
Streženická cesta 45, 020 01 Púchov
00152820
2020472872
Nemá
nezistený
01.07.1990
01.04.2010
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod M - GUM a.s. - v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie M - GUM a.s. - v likvidácii


Likvidátor M - GUM a.s. - v likvidácii


Predstavenstvo M - GUM a.s. - v likvidácii


Člen dozorného orgánu M - GUM a.s. - v likvidácii


Prokurista M - GUM a.s. - v likvidácii


Predmet činnosti M - GUM a.s. - v likvidácii


Kataster M - GUM a.s. - v likvidácii


Skrátené výkazy M - GUM a.s. - v likvidácii