Prehľad o organizácii

Koneční užívatelia výhod B C T - Bratislavská cvernova továreň, akciová spoločnosť


Predstavenstvo B C T - Bratislavská cvernova továreň, akciová spoločnosť


Člen dozorného orgánu B C T - Bratislavská cvernova továreň, akciová spoločnosť


Prokurista B C T - Bratislavská cvernova továreň, akciová spoločnosť


Predmet činnosti B C T - Bratislavská cvernova továreň, akciová spoločnosť