Moja zóna
B C T - Bratislavská cvernova továreň, akciová spoločnosť
Páričkova 18, 815 46 Bratislava
00153150
2020315990
Nemá
nezistený
01.01.1991
Prenájom vlast.nehnuteľ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod B C T - Bratislavská cvernova továreň, akciová spoločnosť


Štatutári B C T - Bratislavská cvernova továreň, akciová spoločnosť


Spoločníci B C T - Bratislavská cvernova továreň, akciová spoločnosť


Predmety podnikania B C T - Bratislavská cvernova továreň, akciová spoločnosť


Kataster B C T - Bratislavská cvernova továreň, akciová spoločnosť


Skrátené výkazy B C T - Bratislavská cvernova továreň, akciová spoločnosť