Prehľad o organizácii
B C T - Bratislavská cvernova továreň, akciová spoločnosť
Páričkova 18, 815 46 Bratislava
00153150
2020315990
Nemá
nezistený
01.01.1991
18.12.2019
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod B C T - Bratislavská cvernova továreň, akciová spoločnosť


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie B C T - Bratislavská cvernova továreň, akciová spoločnosť


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Predstavenstvo B C T - Bratislavská cvernova továreň, akciová spoločnosť


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Bart BertenPáričkova 22, 821 08 Bratislava28.01.200017.12.2019
Albert Ján OostergetelBroekkant, 51, Neerpelt, Holansko01.04.200317.12.2019


Konanie menom spoločnosti [15.08.1996]

Podpisovanie sa uskutočňuje tak, že k natlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis minimálne dvaja členovia predstavenstva alebo člen predstavenstva a prokurista. Súčasťou podpisu musí byť vytlačené alebo napísané meno, priezvisko a funkcia podpisujúceho.

Člen dozorného orgánu B C T - Bratislavská cvernova továreň, akciová spoločnosť


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Wolfgang FischerKondorweg, 21, Wuppertal, Spolková republika Nemecko09.06.199517.12.2019
Ing. Ernest AngermayerLackova 13, Bratislava12.04.199917.12.2019
Otto KremmerJungmanova 2, Bratislava02.10.200117.12.2019
Ing. Karol DanysKrížna 7, Banská Bystrica27.09.200217.12.2019

Prokurista B C T - Bratislavská cvernova továreň, akciová spoločnosť


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Ing. Dana RajčániováVranovská 61, Bratislava18.11.199630.03.2015

Predmet činnosti B C T - Bratislavská cvernova továreň, akciová spoločnosť


Názov
Vznik
Zánik
činnosť ekonomickým a organizačných poradcov,08.09.200017.12.2019
sprostredkovateľská činnosť,08.09.200017.12.2019
poradenská služba k technickému vybaveniu počítačov,08.09.200017.12.2019
podnikateľské a organizačné poradenstvo,08.09.200017.12.2019
výuka poskytovanie služieb v oblasti BOZP,08.09.200017.12.2019
kontrola bezpečnosti práce,08.09.200017.12.2019
poskytovanie kancelárskych a administratívnych služieb,08.09.200017.12.2019
spracovanie grafických návrhov počítačovou technikou podľa predlohy so súhlasom autora,08.09.200017.12.2019
sprostredkovanie a realizácie príležitostných obchodov,08.09.200017.12.2019
výchovno-vzdelávacia činnosť, organizovanie kurzov a školení,08.09.200017.12.2019
údržba a montáž výpočtovej techniky a PC sietí,08.09.200017.12.2019
činnosť účtovných poradcov,08.09.200017.12.2019
vedenie účtovníctva,08.09.200017.12.2019
verejná cestná nákladná doprava,15.08.199607.09.2000
zabezpečovanie ochrany majetku,15.08.199607.09.2000
ekonomické poradenstvo,09.06.199517.12.2019
výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely a textilný priemysel,09.06.199507.09.2000
kovoobrábanie,09.06.199507.09.2000
skladovanie,09.06.199517.12.2019
ubytovanie spojené s upratovaním a praním bielizne,09.06.199517.12.2019
stavba strojov s mechanickým pohonom,09.06.199517.12.2019
úprava a spriadanie textilných vlákien,09.06.199507.09.2000
farbenie textílií a priadzí09.06.199507.09.2000
iná textilná výroba,09.06.199507.09.2000
mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe,09.06.199507.09.2000
výroba iného kovového tovaru,09.06.199507.09.2000
elektroinštalácie,09.06.199517.12.2019
maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti,09.06.199517.12.2019
inžinierska činnosť,09.06.199517.12.2019
výroba kovových konštrukcií,09.06.199507.09.2000
montáž, opravy a revízie vybraných elektrických zariadení do 1000 V - revízna trieda A,09.06.199507.09.2000
maľovanie, lakovanie a sklenárskej práce,09.06.199507.09.2000
vykonávanie priemyselných, bytových a občianskych stavieb,09.06.199507.09.2000
výskum a vývoj v oblasti technických vied,09.06.199507.09.2000
revízie tlakových zariadení,09.06.199507.09.2000
činnosti v oblasti nehnuteľností,09.06.199517.12.2019
výroba a obchodná činnosť priadzí a nití z bavlnárskych, hodvábnických a synte- tických materiálov, výskum a vývoj technologických postupov spracovania chemických vlákien a ich použitia na výrobu šijacích nití, kontinualizáciu procesu výroby šijacích nití, výskum a vývoj strojov pre nové technológie, strojov pre mechanizáciu a modernizáciu dokončovacích prác a vnútrozá- vodnej dopravy, poskytovanie a príjímanie služieb súvisiacich i nepriamo s výrobou a obchodnou činnosťou akciovej spoločnosti,13.12.199308.06.1995
zahraničnoobchodná činnosť spojená s výrobou priadzí a nití z bavlnárskych, hodvábnych a syntetických materiálov, s vývozom a dovozom strojov pre mechanizáciu a modernizáciu dokončovacích prác a vnútrozávodnej dopravy, s dovozom a vývozom prístrojov hlavne pre výrobu priadzí a nití, s poskytovaním služieb súvisiacich nepriamo s výrobou spoločnosti, s dovozom chemikálií pre výrobu a výskum farbív, avivážnych a iných pracích prostriedkov pre doúpravu podľa priloženého zoznamu colného sadzobníka,13.12.199308.06.1995
Výroba a obchodná činnosť priadzí a nití z bavlnárskych, hodvábnických a syntetických materiálov, výskum a vývoj technologických postupov spracovania chemických vlákien a ich použitia na výrobu šijacích nití, kontinualizáciu procesu výroby šijacích nití, výskum a vývoj strojov pre nové technológie, strojov pre mechanizáciu a modernizáciu dokončovacích prác a vnútrozávodnej dopravy, poskytovanie a prijímanie služieb súvisiacich i nepriamo s výrobou a obchodnou činnosťou akciovej spoločnosti. Zahraničnoobchodná činnosť spojená s výrobou priadzí a nití z bavlnárskych , hodvábnych a syntetických materiálov, s vývozom a dovozom strojov pre mechanizáciu a modernizáciu dokončovacích prác a vnútrozávodnej dopravy, s dovozom a vývozom prístrojov hlavne pre výrobu priadzí a nití, s poskytovaním služieb súvisiacich i nepriamo s výrobou spoločnosti, s dovozom chemikálií pre výrobu a výskum farbív, avivážnych a iných pracích prostriedkov pre doúpravu podľa priloženého zoznamu colného sadzobníka.01.01.199112.12.1993

Kataster B C T - Bratislavská cvernova továreň, akciová spoločnosť


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy B C T - Bratislavská cvernova továreň, akciová spoločnosť


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL