Prehľad o organizácii
B C T - Bratislavská cvernova továreň, akciová spoločnosť
Páričkova 18, 815 46 Bratislava
00153150
2020315990
Nemá
nezistený
01.01.1991
18.12.2019
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod B C T - Bratislavská cvernova továreň, akciová spoločnosť


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie B C T - Bratislavská cvernova továreň, akciová spoločnosť


Predstavenstvo B C T - Bratislavská cvernova továreň, akciová spoločnosť


Člen dozorného orgánu B C T - Bratislavská cvernova továreň, akciová spoločnosť


Prokurista B C T - Bratislavská cvernova továreň, akciová spoločnosť


Predmet činnosti B C T - Bratislavská cvernova továreň, akciová spoločnosť


Kataster B C T - Bratislavská cvernova továreň, akciová spoločnosť


Skrátené výkazy B C T - Bratislavská cvernova továreň, akciová spoločnosť