Moja zóna
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264, Púchov
00158569
2020615234
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.1923
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
3,42 tis. €
862 tis. €
-79 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov


Štatutári Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov


Spoločníci Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov


Predmety podnikania Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov


Kataster Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov


Skrátené výkazy Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov