Prehľad o organizácii
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264, Púchov
00158569
2020615234
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.1923
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
3,42 tis. €
1,48 mil. €
73,7 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov


Riaditeľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov


Zriaďovateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov


Predmet činnosti Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov


Kataster Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov


Skrátené výkazy Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov