Prehľad o organizácii
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264, Púchov
00158569
2020615234
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.1923
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
3,42 tis. €
1,48 mil. €

Konečný užívateľ výhod Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Riaditeľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Mgr. Iveta Mináriková Hliny 115, Považská Bystrica01.02.2024


Konanie menom spoločnosti [01.09.1923]

Riaditeľ koná navonok za ŠaŠZ v plnom rozsahu.

Zriaďovateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Trenčiansky samosprávny krajK dolnej stanici 20A, 911 01 Trenčín19.01.2024

Predmet činnosti Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov


Názov
Vznik
Zánik
Stredné odborné školstvo01.09.1923

Kataster Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL