Prehľad o organizácii

Koneční užívatelia výhod Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany


Riaditeľ Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany


Zriaďovateľ Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany


Predmet činnosti Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany