Prehľad o organizácii
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany
Brezová, Piešťany
00161454
2020530699
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.1968
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Riaditeľ Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Mgr. Jozef Kolník E. F. Scherera 3, Piešťany01.09.2005


Konanie menom spoločnosti [01.09.1968]

Riaditeľ koná navonok za ŠaŠZ v plnom rozsahu.

Zriaďovateľ Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Trnavský samosprávny krajStarohájska 10, 917 01 Trnava01.01.2002

Predmet činnosti Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany


Názov
Vznik
Zánik
Stredné odborné školstvo01.09.1968

Kataster Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL