Prehľad o organizácii
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany
Brezová, Piešťany
00161454
2020530699
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.1968
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany


Riaditeľ Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany


Zriaďovateľ Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany


Predmet činnosti Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany


Kataster Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany


Skrátené výkazy Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany