Prehľad o organizácii

Koneční užívatelia výhod Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu, Mnoheľova 828, Poprad


Riaditeľ Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu, Mnoheľova 828, Poprad


Zriaďovateľ Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu, Mnoheľova 828, Poprad


Predmet činnosti Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu, Mnoheľova 828, Poprad