Prehľad o organizácii
Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2, Levice
Kálmána Kittenbergera 2, Levice
00161934
2021171581
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1967
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
5,76 tis. €
18,6 %
2019/2018
33,3 tis. €
18,8 %
2019/2018
0,37
-21 %
2019/2018
N/A
35,2 tis. €
725,3 %
2021/2020

Zisk Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2, Levice


2015
2016
2017
2018
2019
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2, Levice


2015
2016
2017
2018
2019
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2, Levice


2015
2016
2017
2018
2019
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2, Levice


2015
2016
2017
2018
2019
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2, Levice


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2, Levice


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Riaditeľ Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2, Levice


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Mgr. Beáta Kováčová Ul. M. R. Štefánika 39, Levice03.09.1996


Konanie menom spoločnosti [01.09.1967]

Riaditeľ koná navonok za ŠaŠZ v plnom rozsahu.

Zriaďovateľ Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2, Levice


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Nitriansky samosprávny krajRázusova 2A, 949 01 Nitra01.01.2002

Predmet činnosti Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2, Levice


Názov
Vznik
Zánik
Stredné odborné školstvo01.09.1967

Kataster Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2, Levice


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2, Levice


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL