Prehľad o organizácii
Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2, Levice
Kálmána Kittenbergera 2, Levice
00161934
2021171581
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1967
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,37
0,42
8
12,5 %
5,76 tis. €
18,6 %
2019/2018
33,3 tis. €
18,8 %
2019/2018
0,37
-21 %
2019/2018
N/A
35,2 tis. €
725,3 %
2021/2020

Zisk Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2, Levice


2015
2016
2017
2018
2019
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2, Levice


2015
2016
2017
2018
2019
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2, Levice


2015
2016
2017
2018
2019
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2, Levice


2015
2016
2017
2018
2019
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2, Levice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2, Levice


Riaditeľ Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2, Levice


Zriaďovateľ Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2, Levice


Predmet činnosti Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2, Levice


Kataster Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2, Levice


Skrátené výkazy Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2, Levice