Prehľad o organizácii

Koneční uživatelia výhod Obchodná akadémia, Murgašova 94, Poprad


Riaditeľ Obchodná akadémia, Murgašova 94, Poprad


Zriaďovateľ Obchodná akadémia, Murgašova 94, Poprad


Predmet činnosti Obchodná akadémia, Murgašova 94, Poprad