Prehľad o organizácii
Obchodná akadémia, Murgašova 94, Poprad
Murgašova 94, Poprad
00162167
2020656957
Nemá
25-49 zamestnancov
05.09.1939
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
341 tis. €
-83,9 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Obchodná akadémia, Murgašova 94, Poprad


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Obchodná akadémia, Murgašova 94, Poprad


Riaditeľ Obchodná akadémia, Murgašova 94, Poprad


Zriaďovateľ Obchodná akadémia, Murgašova 94, Poprad


Predmet činnosti Obchodná akadémia, Murgašova 94, Poprad


Kataster Obchodná akadémia, Murgašova 94, Poprad


Skrátené výkazy Obchodná akadémia, Murgašova 94, Poprad