Moja zóna
Obchodná akadémia, Murgašova 94, Poprad
Murgašova 94, Poprad
00162167
2020656957
Nemá
25-49 zamestnancov
05.09.1939
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
326 tis. €
-25,4 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Obchodná akadémia, Murgašova 94, Poprad


Štatutári Obchodná akadémia, Murgašova 94, Poprad


Spoločníci Obchodná akadémia, Murgašova 94, Poprad


Predmety podnikania Obchodná akadémia, Murgašova 94, Poprad


Kataster Obchodná akadémia, Murgašova 94, Poprad


Skrátené výkazy Obchodná akadémia, Murgašova 94, Poprad