Prehľad o organizácii

Koneční užívatelia výhod Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava


Riaditeľ Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava


Zriaďovateľ Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava


Predmet činnosti Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava