Prehľad o organizácii

Koneční uživatelia výhod Stredná odborná škola pedagogická - Pedagógiai Szakközépiskola, Komenského 12, Lučenec


Riaditeľ Stredná odborná škola pedagogická - Pedagógiai Szakközépiskola, Komenského 12, Lučenec


Zriaďovateľ Stredná odborná škola pedagogická - Pedagógiai Szakközépiskola, Komenského 12, Lučenec


Predmet činnosti Stredná odborná škola pedagogická - Pedagógiai Szakközépiskola, Komenského 12, Lučenec