Prehľad o organizácii
Stredná odborná škola pedagogická - Pedagógiai Szakközépiskola, Komenského 12, Lučenec
Komenského 12, Lučenec
00162809
2021612153
Nemá
50-99 zamestnancov
16.08.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
274 tis. €
205,7 %
2022/2021

Konečný užívateľ výhod Stredná odborná škola pedagogická - Pedagógiai Szakközépiskola, Komenského 12, Lučenec


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Stredná odborná škola pedagogická - Pedagógiai Szakközépiskola, Komenského 12, Lučenec


Riaditeľ Stredná odborná škola pedagogická - Pedagógiai Szakközépiskola, Komenského 12, Lučenec


Zriaďovateľ Stredná odborná škola pedagogická - Pedagógiai Szakközépiskola, Komenského 12, Lučenec


Predmet činnosti Stredná odborná škola pedagogická - Pedagógiai Szakközépiskola, Komenského 12, Lučenec


Kataster Stredná odborná škola pedagogická - Pedagógiai Szakközépiskola, Komenského 12, Lučenec


Skrátené výkazy Stredná odborná škola pedagogická - Pedagógiai Szakközépiskola, Komenského 12, Lučenec