Moja zóna
Stredná odborná škola pedagogická - Pedagógiai Szakközépiskola, Komenského 12, Lučenec
Komenského 12, Lučenec
00162809
2021612153
Nemá
50-99 zamestnancov
16.08.1996
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
158 tis. €
-23,5 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Stredná odborná škola pedagogická - Pedagógiai Szakközépiskola, Komenského 12, Lučenec


Štatutári Stredná odborná škola pedagogická - Pedagógiai Szakközépiskola, Komenského 12, Lučenec


Spoločníci Stredná odborná škola pedagogická - Pedagógiai Szakközépiskola, Komenského 12, Lučenec


Predmety podnikania Stredná odborná škola pedagogická - Pedagógiai Szakközépiskola, Komenského 12, Lučenec


Kataster Stredná odborná škola pedagogická - Pedagógiai Szakközépiskola, Komenského 12, Lučenec


Skrátené výkazy Stredná odborná škola pedagogická - Pedagógiai Szakközépiskola, Komenského 12, Lučenec