Moja zóna
Matematický ústav Slovenskej akadémie vied
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Štefánikova 898/49, 81473, Slovenská republika
00166791
2020794138
SK2020794138
50-99 zamestnancov
01.03.1959
31.12.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Matematický ústav Slovenskej akadémie vied


Štatutári Matematický ústav Slovenskej akadémie vied


Spoločníci Matematický ústav Slovenskej akadémie vied


Predmety podnikania Matematický ústav Slovenskej akadémie vied


Kataster Matematický ústav Slovenskej akadémie vied


Skrátené výkazy Matematický ústav Slovenskej akadémie vied