Prehľad o organizácii
Matematický ústav Slovenskej akadémie vied
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Štefánikova 898/49, 81473, Slovenská republika
00166791
2020794138
Nemá
50-99 zamestnancov
01.03.1959
31.12.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Matematický ústav Slovenskej akadémie vied


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Matematický ústav Slovenskej akadémie vied


Riaditeľ Matematický ústav Slovenskej akadémie vied


Zriaďovateľ Matematický ústav Slovenskej akadémie vied


Predmet činnosti Matematický ústav Slovenskej akadémie vied


Kataster Matematický ústav Slovenskej akadémie vied


Skrátené výkazy Matematický ústav Slovenskej akadémie vied