Prehľad o organizácii
KOVODRUŽSTVO
Gagarinova 10A, 821 05 Bratislava
00167444
2020327771
Nemá
nezistený
27.02.1938
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Áno
Nie
Áno
Nie
Áno
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Dr, vložka č. 54/B
3,98 tis. €
103,9 %
2017/2016
1,38 mil. €
59,8 %
2017/2016
0,13
151,4 %
2017/2016
N/A
N/A

Zisk KOVODRUŽSTVO


2014
2015
2016
2017
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
-300 tis. €
-400 tis. €
transparex.sk

Tržby KOVODRUŽSTVO


2014
2015
2016
2017
1,4 mil. €
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
transparex.sk
n/a
-11,02
0
0,09

Zisk pred zdanením KOVODRUŽSTVO


2014
2015
2016
2017
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
-300 tis. €
-400 tis. €
transparex.sk

EBITDA KOVODRUŽSTVO


2014
2015
2016
2017
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
-500 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod KOVODRUŽSTVO


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie KOVODRUŽSTVO


Predseda KOVODRUŽSTVO


Predstavenstvo KOVODRUŽSTVO


Člen dozorného orgánu KOVODRUŽSTVO


Predmet činnosti KOVODRUŽSTVO


Kataster KOVODRUŽSTVO


Skrátené výkazy KOVODRUŽSTVO