Moja zóna
KOVODRUŽSTVO
Gagarinova 10A, 821 05 Bratislava
00167444
2020327771
Nemá
nezistený
27.02.1938
Výroba kovových dverí
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,13
-0,01
0
1 201,9 %
3,98 tis. €
103,9 %
2017/2016
1,38 mil. €
59,8 %
2017/2016
0,13
151,4 %
2017/2016
N/A
N/A

Zisk KOVODRUŽSTVO


2014
2015
2016
2017
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
-300 tis. €
-400 tis. €
transparex.sk

Tržby KOVODRUŽSTVO


2014
2015
2016
2017
1,4 mil. €
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
transparex.sk

n/a
-11,02
0
0,09

Zisk pred zdanením KOVODRUŽSTVO


2014
2015
2016
2017
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
-300 tis. €
-400 tis. €
transparex.sk

EBITDA KOVODRUŽSTVO


2014
2015
2016
2017
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
-500 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod KOVODRUŽSTVO


Štatutári KOVODRUŽSTVO


Spoločníci KOVODRUŽSTVO


Predmety podnikania KOVODRUŽSTVO


Kataster KOVODRUŽSTVO


Skrátené výkazy KOVODRUŽSTVO