Prehľad o organizácii

Súdne rozhodnutia


Spisová značka
Dátum vydania rozhodnutia
Navrhovateľ / Odporca
Sudca / Súd
2Co/1/202023.02.2021
00167444
JUDr. Michaela Králová
Krajský súd Bratislava
3Cob/37/201925.06.2019
35850370
Zástupca: 36858731
00167444
Mgr. Štefan Zelenák
Krajský súd Bratislava
0Er/842/199731.01.2019
00167444
00201332
JUDr. Jarmila Schromová
Okresný súd Prievidza
8C/136/201514.01.2019
00167444
Mgr. Raul Pospíšil
Okresný súd Bratislava II
25Cb/17/201603.10.2018
35850370
00167444
JUDr. Milan Hupka
Okresný súd Bratislava II
58C/217/200919.09.2017
00167444
00686832
JUDr. Lenka Kudravá
Okresný súd Bratislava II
22Cb/159/201522.03.2017
35883570
00167444
JUDr. Patrik Števík
Okresný súd Bratislava II
58C/217/200930.07.2014
00167444
JUDr. Michal Dzurdzík
Okresný súd Bratislava II
33Rob/565/201402.07.2014
47232480
00167444
JUDr. Martina Vančová
Okresný súd Bratislava II
33Rob/488/201404.06.2014
31582028
00167444
JUDr. Martina Vančová
Okresný súd Bratislava II