Prehľad o organizácii

Koneční užívatelia výhod POKROK, výrobné družstvo, Žilina


Predseda POKROK, výrobné družstvo, Žilina


Predstavenstvo POKROK, výrobné družstvo, Žilina


Člen dozorného orgánu POKROK, výrobné družstvo, Žilina


Správca konkurznej podstaty POKROK, výrobné družstvo, Žilina


Predmet činnosti POKROK, výrobné družstvo, Žilina