Prehľad o organizácii
POKROK, výrobné družstvo, Žilina
M.R.Štefánika 107, 010 01 Žilina
00168122
2020450916
Nemá
nezistený
10.10.1954
16.07.2022
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
225 tis. €
1,05 mil. €
0,23
N/A
N/A

Zisk POKROK, výrobné družstvo, Žilina


2014
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby POKROK, výrobné družstvo, Žilina


2014
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
0,55
n/a
2,56

Zisk pred zdanením POKROK, výrobné družstvo, Žilina


2014
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA POKROK, výrobné družstvo, Žilina


2014
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
-600 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod POKROK, výrobné družstvo, Žilina


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie POKROK, výrobné družstvo, Žilina


Predseda POKROK, výrobné družstvo, Žilina


Predstavenstvo POKROK, výrobné družstvo, Žilina


Člen dozorného orgánu POKROK, výrobné družstvo, Žilina


Správca konkurznej podstaty POKROK, výrobné družstvo, Žilina


Predmet činnosti POKROK, výrobné družstvo, Žilina


Kataster POKROK, výrobné družstvo, Žilina


Skrátené výkazy POKROK, výrobné družstvo, Žilina