Moja zóna
POKROK, výrobné družstvo, Žilina
M.R.Štefánika 107, 010 01 Žilina
00168122
2020450916
Nemá
nezistený
10.10.1954
16.07.2022
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
0,23
0,42
0,07
45 %
225 tis. €
1,05 mil. €
0,23
N/A
N/A

Zisk POKROK, výrobné družstvo, Žilina


2014
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby POKROK, výrobné družstvo, Žilina


2014
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
transparex.sk

n/a
0,55
n/a
2,56

Zisk pred zdanením POKROK, výrobné družstvo, Žilina


2014
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA POKROK, výrobné družstvo, Žilina


2014
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
-600 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod POKROK, výrobné družstvo, Žilina


Štatutári POKROK, výrobné družstvo, Žilina


Spoločníci POKROK, výrobné družstvo, Žilina


Predmety podnikania POKROK, výrobné družstvo, Žilina


Kataster POKROK, výrobné družstvo, Žilina


Skrátené výkazy POKROK, výrobné družstvo, Žilina