Prehľad o organizácii

Koneční uživatelia výhod TECHNOFACE, a.s.


Predstavenstvo TECHNOFACE, a.s.


Člen dozorného orgánu TECHNOFACE, a.s.


Predmet činnosti TECHNOFACE, a.s.