Prehľad o organizácii
TECHNOFACE, a.s.
Majerská cesta 98, 974 01 Banská Bystrica
00168386
2020492309
Nemá
nezistený
01.10.1990
Oprava motor.vozidiel
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0
-0,01
0,17
92,5 %
-722 €
-12,6 %
2019/2018
N/A
-0
-17,7 %
2019/2018
N/A
N/A

Zisk TECHNOFACE, a.s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby TECHNOFACE, a.s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
1,59
0,08
n/a
1,12

Zisk pred zdanením TECHNOFACE, a.s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
transparex.sk

EBITDA TECHNOFACE, a.s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod TECHNOFACE, a.s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TECHNOFACE, a.s.


Predstavenstvo TECHNOFACE, a.s.


Člen dozorného orgánu TECHNOFACE, a.s.


Predmet činnosti TECHNOFACE, a.s.


Kataster TECHNOFACE, a.s.


Skrátené výkazy TECHNOFACE, a.s.