Prehľad o organizácii
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo
Konštantínova 3, 081 77 Prešov
00169111
2020517741
SK2020517741
500-999 zamestnancov
17.03.1954
Maloobchod nešpecializ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,09
0,13
0,26
34,5 %
2,14 mil. €
172,4 %
2022/2021
71,1 mil. €
11,3 %
2022/2021
0,09
137,3 %
2022/2021
56,5 tis. €
-93,6 %
2022/2021
N/A

Zisk COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2,5 mil. €
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 mil. €
70 mil. €
60 mil. €
50 mil. €
40 mil. €
transparex.sk
1,53
0,66
0,01
0,85

Zisk pred zdanením COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €
0 €
transparex.sk

EBITDA COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 mil. €
4 mil. €
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo


Predstavenstvo COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo


Člen dozorného orgánu COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo


Predmet činnosti COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo


Kataster COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo


Skrátené výkazy COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo