Prehľad o organizácii
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo
Konštantínova 3, 081 77 Prešov
00169111
2020517741
SK2020517741
500-999 zamestnancov
17.03.1954
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Dr, vložka č. 190/P
1,79 mil. €
-16,3 %
2023/2022
80,8 mil. €
13,6 %
2023/2022
0,07
-23,6 %
2023/2022
56,5 tis. €
-93,6 %
2022/2021
N/A

Zisk COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2,5 mil. €
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
90 mil. €
80 mil. €
70 mil. €
60 mil. €
50 mil. €
40 mil. €
transparex.sk
1,52
0,66
0,01
0,83

Zisk pred zdanením COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €
0 €
transparex.sk

EBITDA COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
5 mil. €
4 mil. €
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo


Predstavenstvo COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo


Člen dozorného orgánu COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo


Predmet činnosti COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo


Kataster COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo


Skrátené výkazy COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo