Prehľad o organizácii
Obec Hermanovce
Hermanovce, 59, 08235, Slovenská republika
00327085
2020711473
Nemá
20-24 zamestnancov
01.07.1973
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
1,53 mil. €
-72,4 %
2022/2021

Zisk Obec Hermanovce


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Tržby Obec Hermanovce


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením Obec Hermanovce


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA Obec Hermanovce


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Obec Hermanovce


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Obec Hermanovce


Starosta Obec Hermanovce


Predmet činnosti Obec Hermanovce


Kataster Obec Hermanovce


Skrátené výkazy Obec Hermanovce