Prehľad o organizácii
Obec Hermanovce
Hermanovce, 59, 08235, Slovenská republika
00327085
2020711473
Nemá
20-24 zamestnancov
01.07.1973
Všeobecná verejná správa
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
52,4 %
0,3 %
18,7 %
4,71 mil. €
2,25 mil. €
60,3 tis. €
1,14 mil. €
-1,2 %
2021/2020
721 tis. €
3,5 %
2021/2020
1,08 mil. €
-1,2 %
2021/2020
N/A
1,53 mil. €
-72,4 %
2022/2021

Výsledok hospodárenia Obec Hermanovce


2016
2017
2018
2019
2020
2021
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
transparex.sk

Celkové výnosy Obec Hermanovce


2016
2017
2018
2019
2020
2021
1,2 mil. €
1,1 mil. €
1 mil. €
900 tis. €
800 tis. €
700 tis. €
transparex.sk

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Obec Hermanovce


Starosta Obec Hermanovce


Kataster Obec Hermanovce