Prehľad o organizácii

Súdne rozhodnutia


Spisová značka
Dátum vydania rozhodnutia
Navrhovateľ / Odporca
Sudca / Súd
8Cb/265/201408.11.2016
42107237
00327085
JUDr. Štefan Tomašovský
Okresný súd Prešov
3Co/10/201505.05.2015
00327085
JUDr. Eva Šofranková
Krajský súd Prešov
19Cb/47/201227.02.2014
43913768
00327085
JUDr. Daniela Baranová
Okresný súd Prešov
21Cb/263/200826.10.2011
36474614
00327085
JUDr. Jaroslav Kanderka
Okresný súd Prešov