Prehľad o organizácii

Konečný užívateľ výhod Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach


Riaditeľ Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach


Poverená osoba Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach


Zriaďovateľ Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach


Predmet činnosti Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach