Prehľad o organizácii
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Bojnice, Nemocničná 581/2, časť obce: Bojnice, 97201, Slovenská republika
17335795
2021163276
SK2021163276
1000-1999 zamestnancov
01.01.1992
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
74,6 tis. €
31,4 mil. €

Konečný užívateľ výhod Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach


Riaditeľ Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach


Poverená osoba Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach


Zriaďovateľ Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach


Predmet činnosti Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach


Kataster Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach


Skrátené výkazy Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach