Prehľad o organizácii

Koneční uživatelia výhod ZAMATEX, s.r.o., Spišská Stará Ves


Konateľ ZAMATEX, s.r.o., Spišská Stará Ves


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ZAMATEX, s.r.o., Spišská Stará Ves


Správca konkurznej podstaty ZAMATEX, s.r.o., Spišská Stará Ves


Predmet činnosti ZAMATEX, s.r.o., Spišská Stará Ves