Prehľad o organizácii
ZAMATEX, s.r.o., Spišská Stará Ves
SNP 98, 061 01 Spišská Stará Ves
31733662
2020512637
Nemá
16.09.1996
25.05.2010
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod ZAMATEX, s.r.o., Spišská Stará Ves


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ZAMATEX, s.r.o., Spišská Stará Ves


Konateľ ZAMATEX, s.r.o., Spišská Stará Ves


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ZAMATEX, s.r.o., Spišská Stará Ves


Správca konkurznej podstaty ZAMATEX, s.r.o., Spišská Stará Ves


Predmet činnosti ZAMATEX, s.r.o., Spišská Stará Ves


Kataster ZAMATEX, s.r.o., Spišská Stará Ves


Skrátené výkazy ZAMATEX, s.r.o., Spišská Stará Ves