Prehľad o organizácii
DaZo - Šariš mlyn s.r.o. Bardejov
29. augusta 4, 085 01 Bardejov
31734201
2020623671
Nemá
01.10.1996
09.02.2013
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod DaZo - Šariš mlyn s.r.o. Bardejov


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DaZo - Šariš mlyn s.r.o. Bardejov


Konateľ DaZo - Šariš mlyn s.r.o. Bardejov


Člen dozorného orgánu DaZo - Šariš mlyn s.r.o. Bardejov


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DaZo - Šariš mlyn s.r.o. Bardejov


Predmet činnosti DaZo - Šariš mlyn s.r.o. Bardejov


Kataster DaZo - Šariš mlyn s.r.o. Bardejov


Skrátené výkazy DaZo - Šariš mlyn s.r.o. Bardejov