Prehľad o organizácii
Stavebná obchodná dopravná spoločnosť, s.r.o.
Solivarská 2, Prešov
31735665
2020953407
Nemá
nezistený
24.10.1996
12.07.2019
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,14
-0,17
6,91
14,5 %
-480 €
N/A
-0,14
N/A
N/A

Zisk Stavebná obchodná dopravná spoločnosť, s.r.o.


2014
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
-800 €
transparex.sk

Tržby Stavebná obchodná dopravná spoločnosť, s.r.o.


2014
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
n/a
0,86
n/a
6,91

Zisk pred zdanením Stavebná obchodná dopravná spoločnosť, s.r.o.


2014
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA Stavebná obchodná dopravná spoločnosť, s.r.o.


2014
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod Stavebná obchodná dopravná spoločnosť, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Stavebná obchodná dopravná spoločnosť, s.r.o.


Konateľ Stavebná obchodná dopravná spoločnosť, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Stavebná obchodná dopravná spoločnosť, s.r.o.


Predmet činnosti Stavebná obchodná dopravná spoločnosť, s.r.o.


Kataster Stavebná obchodná dopravná spoločnosť, s.r.o.


Skrátené výkazy Stavebná obchodná dopravná spoločnosť, s.r.o.