Prehľad o organizácii

Koneční užívatelia výhod Súkromná základná umelecká škola, Kremnická 26, Bratislava


Riaditeľ Súkromná základná umelecká škola, Kremnická 26, Bratislava


Zriaďovateľ Súkromná základná umelecká škola, Kremnická 26, Bratislava


Predmet činnosti Súkromná základná umelecká škola, Kremnická 26, Bratislava