Prehľad o organizácii
Súkromná základná umelecká škola, Kremnická 26, Bratislava
Kremnická 26, Bratislava - mestská časť Petržalka
31744257
Nemá
0 zamestnancov
01.01.2005
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Súkromná základná umelecká škola, Kremnická 26, Bratislava


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Súkromná základná umelecká škola, Kremnická 26, Bratislava


Riaditeľ Súkromná základná umelecká škola, Kremnická 26, Bratislava


Zriaďovateľ Súkromná základná umelecká škola, Kremnická 26, Bratislava


Predmet činnosti Súkromná základná umelecká škola, Kremnická 26, Bratislava


Kataster Súkromná základná umelecká škola, Kremnická 26, Bratislava


Skrátené výkazy Súkromná základná umelecká škola, Kremnická 26, Bratislava